Er det å ha ungdom i jobb noe for deg?

Har du lurt på om du skal ta inn og bruke ungdommer som hjelp i bedriften din, men så kvier
du deg litt? Du tenker kanskje at det er mye jobb?  At de trenger ekstra oppfølging, mer opplæring og at det kanskje blir mye styr?

Vår erfaring er det stikk motsatte! Om ungdom trives kan de være mer stabile, og du kan få så mye mer enn det «koster». Ja, ungdom krever opplæring og oppfølging. Skal du ha unge ansatte – kanskje så unge at de har sin aller første jobb – forutsetter det at du ønsker å legge energi i det, slik at de blir nyttige for deg!

Har du en skikkelig opplæringsplan som du gjennomfører og følger opp, har du kommet veldig langt. For at ungdommene skal være gode arbeidstakere må de være trygge. Trygge blir både ungdommene og du – av forutsigbarhet og tydelige rammer.

Det stiller også krav til deg som arbeidsgiver. Du må ha en grunnleggende positiv holdning til hva ungdommene kan bringe på bordet. Vår erfaring er at de bedriftene som ønsker å være i læring og utvikling, har mye å hente med ungdommer som arbeidskraft. Når ungdommene har blitt trygge, ser og forstår hva du forventer, får tilbakemeldinger på den jobben de utfører, er ungdommene veldig dyktige på å se nye og andre løsninger, komme med forslag og å løse de hverdagslige utfordringene på en forbilledlig måte.

En av de største utfordringene for ungdom er å balansere tiden sin. De har mange forpliktelser, ønsker og krav til hva de skal være med på.
Det er stor variasjon på hvor mye og hvor lang tid de bruker på skolearbeidet, i tillegg kommer fritidsaktiviteter, hobbyer, frivillig aktiviteter, familie og venner. Alt dette skal balanseres så det ikke blir for mye av noe, men helst litt av alt.

I de første samtalene vi gjennomfører med ungdommene som er registrert i vår base, er å klargjøre hvor stor arbeidskapasitet og hvilken arbeidsmengde de ser for seg de kan greie å gjennomføre. Samtalen handler også om å bevisstgjøre ungdommene ift det ansvaret de tar på seg når de får en jobb.
Velger ungdommene å takke ja til en jobb, vet de dermed at det forplikter og at de noen ganger må prioritere annerledes enn det de har «aller mest lyst til». Når det er sagt, vet vi at det alltid er best med topp motiverte ansatte.
Om de ansatte skulle ønske å «være et annet sted, holde på med noe annet» – så er du som arbeidsgiver på lang sikt tjent med å ha en fleksibel innstilling til ungdommenes arbeidskapasitet.

Det skjer mye i livet til ungdommene, og det er ikke alltid de kan forutse og planlegge. Om du har noen ansatte «å gå på» – skaper du rom for både deg selv, arbeidsplassen og de ansatte.
I skoleferier derimot, er det mange som har et stort ønske om å jobbe mest mulig, og det finnes nesten ingen begrensninger på hvor mange timer de har lyst til å ta på seg.
Da blir rollen din som arbeidsgiver nesten motsatt. Du må sette rammer og grenser og være trygg på hvilket regelverk som regulerer arbeidstiden for unge ansatte.
De vil gjerne hoppe over pauser, og strekke arbeidstiden både før og etter for å få med seg flest mulig timer.

For at bedriften skal være sikker på at arbeidet utføres ihht den kvaliteten dere forutsetter, at ungdommene skal være sikret trygge arbeidsforhold og du er trygg på at du driver lovmessig, må du sette deg inn i regelverk og være tydelig på kommunisere dette til ungdommene. Når rammeverket er tydelig, blir ungdommene og du som arbeidsgiver trygge – og dere får flotte og gode dager på jobb med futt, fart og energi!

Det aller viktigste for ungdommer som ønsker seg jobb er at det er et trivelig arbeidsmiljø, og kriterier de legger til grunn er ofte at de får god opplæring, at det er «god stemning», at de blir sett for den jobben de gjør og at de blir sett og lyttet til.

Det er et stort ansvar å ta på seg rollen med å gi ungdommer de første opplevelsene sine med arbeidslivet. Erfaringene de får på den første arbeidsplassen vil forme dem, kanskje påvirke utdanningsvalg og gi dem et første innblikk i «voksenverdenen». Tenk så viktig det er at det blir GODE opplevelser!

Om det å ha ungdom i jobb er noe for deg?

  • Ønsker du at bedriften din skal være i læring og utvikling?
  • Har du en opplæringsplan som du greier å gjennomføre?
  • Har du respekt og forståelse for at ungdom kan ha mange baller i luften?
  • Er du villig til å sette deg inn i hvilke lover, regler og rammer som må ligge til grunn for å ha unge ansatte?
  • Ønsker du å skape et arbeidsmiljø preget av forutsigbarhet, trygghet, god stemning og positiv forsterking?

Hvis du kan svare JA på disse spørsmålene – har vi kun en oppfordring! Sett i gang!