For å drive utleie av arbeidskraft så skal man være registrert som bemanningsforetak av Arbeidstilsynet.
Det finnes mange aktører som driver med utleie av arbeidskraft, men er det lønnsomt for arbeidsgiveren?

Det kan være verdt å regne på innleie framfor å ansette en person  i f.eks  i en deltidsstilling.
Oftest så kommer man dårlig ut når man regner på dette, for sannsynligheten for å ansette personen selv er langt billigere.

Har man benyttet innleie av personell, og samtidig vært godt fornøyd med den som er innleid, så er det ikke sikkert at du får samme person tilbake neste gang du har behov for arbeidskraft.

Om du ansetter en person selv selv, så kan du være sikker på at du får akkurat den personen du ønsker.
Et annet moment er at man blir godt kjent med personen, og han/hun blir godt kjent med bedriften og øvrige ansatte.
Det du selv investerer i den ansatte i form av opplæring og kompetanseutvikling kommer deg og din virksomhet til gode. Dette kan også gi deg et godt grunnlag for å vurdere om den ansatte kan bli klar for en fast stillingsandel, i stedet for at du kan risikere å få 4-5 tilfeldige personer innom hver gang du har behov for arbeidskraft.