Når du starter i ny jobb vil du nok ha en del sommerfugler i magen. Arbeidsgiver er kanskje like spent, og hun/han har i tillegg mange andre oppgaver å ta seg av. Det er lurt å stille godt forberedt, så starten på arbeidsforholdet blir så god som mulig – både for deg og arbeidsgiveren din.

1. Personlige opplysninger

a. Forbered en oversikt over alle personlige opplysninger som arbeidsgiver kan ha bruk for. Du skal registreres inn i personalsystemet og du skal etterhvert ha lønn.
Opplysninger arbeidsgiver trenger:
i. Fullt navn, gatenavn, husnummer, postadresse og poststed
ii. Fullt personalnummer (11 siffer)
iii. Telefonnummer og e-postadresse
iv. Kontonummer (husk dette er ikke det samme som kortnummer, kontonummeret finner du på baksiden av bankkortet ditt).
v. Oppgi om du har frikort eller skattekort (se egen veileder om hvordan du går frem for å få skatte- eller frikort).
vi. Nærmeste pårørende med navn og telefonnummer

2. Bekledning
a. Kle deg pent, men praktisk
b. Er du usikker på hva som er riktig arbeidsantrekk kan du spørre om det når du har sluttintervju, eller du kan ringe å spørre. Det viser at du er interessert i å gjøre det du kan for den nye arbeidsgiveren din.

3. Mobiltelefon
a. Mobiltelefonen er kanskje din «beste venn», men kan være en stor irritasjon for arbeidsgiveren din.
b. Om du har eller kan låne en klokke å ha på armen, har du kontroll på tiden, uten at du må ha med deg telefonen. Det viser at du har respekt for arbeidsgiveren og at du er der for å gjøre en jobb, at du greier å legge personlige interesser til side den tiden du er på jobb.
c. Er det spesielle ting som gjør at du må ha telefonen tilgjengelig, kan du spørre arbeidsgiver slik at han/hun er informert.
d. Husk: jobber du med, eller i nærheten av matservering, så  kan du ikke ha med deg telefonen.
Dette er for å ivareta bedriftens matsikkerhet.

4. Din egen rolle
a. Pass på at du kommer presis, gjerne 10 minutter tidligere, men ikke mer enn det.
Arbeidsgiver kan ha et fullt  program før han tar i mot deg.
b. Det er krevende å ha sin første dag på jobb. Du kommer til å bli sliten – men sliten på en god måte.
Du får mye informasjon, og det er mye nytt du må forholde deg til. Det handler mye om å lytte og å være nysgjerrig.
c. Arbeidsgiver blir glad om du har spørsmål, da forstår han/hun at du følger med. Pass på at spørsmålene er relatert til de oppgavene du skal gjøre.
d. Unngå spørsmål om pause og lønn den første dagen – det kan få arbeidsgiver til å undres om han/hun har ansatt riktig person.

Vi ønsker deg lykke til med ny arbeidsgiver og håper at du vil trives på arbeidsplassen din!