Ungdom i jobb – en positiv ressurs for arbeidsgivere og ungdommer

Ungdom i jobb er en av få aktører som har spesialisert seg på å formidle deltidsstillinger til ungdommer i alderen 16-24 år.

Unge arbeidstakere bidrar med mye positivt til bedriftene som velger å knytte seg til dem.
Energi, godt humør og en upåklagelig stå-på-vilje er ofte det som kjennetegner ungdommer som er ute i arbeidslivet. 

Unge jobbsøkere leter etter selskaper hvor arbeidsmiljøet er godt, og der de tror de vil trives. Også bedriftens samfunnsansvar er viktig for ungdommen når de skal ut i arbeidslivet.  Lønn og goder kommer derfor i annen rekke for veldig mange.
Dette er viktig å tenke på for de som tar inn ungdommer i jobb. 

Ungdommene som har registrert seg hos oss, har registrert seg av mange årsaker. Dette kan for eksempel være at de ikke har kjennskap til bedrifter som har mulighet til å tilby jobb, eller har manglende tro på egen kompetanse på dette med å skrive søknader og CV. Også manglende selvtillit til å møte personlig med en jobbsøknad kan være en barriere for mange. Mange ungdommer er også skeptiske til å jobbe i enkelte bransjer, så det er viktig for oss å “ufarliggjøre” barrierene mange ungdommer har.   
For de som benytter oss til hjelp for å rekruttere og formidle jobber til ungdommer, så gjør vi dette til en lav kostnad for virksomhetene.

På vår hjemmeside utlyser vi ingen ledige stillinger på vegne av våre oppdragsgivere, men som arbeidsgiver kan du formidle ledige stillinger. Vi har i tillegg mange ungdommer registrert hos oss som ønsker å jobbe som frivillig i organisasjoner i forbindelse med arrangement, konserter etc. 

uij_liten_bg