Nå som du har fått deg jobb får du etterhvert lønn, du skal kanskje betale skatt og skattemyndighetene vil ha informasjon om hvor mye du tjener hos hvilken arbeidsgiver.

Alle som tjener over kr 55 000,- må betale skatt i Norge. Da trenger du skattekort. Skattekort får du ved å søke om det på www.skatteetaten.no. Du trenger Bank-ID for logge deg inn.

Om du tror du skal tjene under kr 55 000,- trenger du ikke betale skatt. Samtidig vil myndighetene vite hvor mye du tjener, og FRIKORTET hjelper både deg, arbeidsgiver og myndighetene til å ha oversikt over inntektene dine.

Dersom du likevel tjener mer enn kr 55 000,- i løpet av ett kalenderår, må du begynne å betale skatt.

For at arbeidsgiver og myndighetene skal ha kontroll på hvor mye du tjener må du «reservere» et lønnsbeløp på frikortet ditt for arbeidsgiveren din. Lønnsbeløpet tilsvarer det beløpet du du mener du skal tjene hos din nye arbeidsgiver. Har du kun den ene arbeidsgiveren vil vi anbefale deg å reservere hele summen på kr 55 000,-.
Da slipper du å tenke noe mer på det før du har tjent så mye at du må vurdere om du skal gå over på skattekort.

For å bestille frikort må du logge deg inn på www.skatteetaten.no.

Etter at du har bestilt frikortet ditt, vil arbeidsgiver «laste ned» frikortet. Du får en melding eller mail fra skatteetaten om at en arbeidsgiver har lastet det ned.

Neste skritt er å reservere lønnsbeløpet for at arbeidsgiver kan betale ut lønn til deg.

Arbeidsgiver kan betale lønn uten at du har reservert et lønnsbeløp, men da må du betale 50% skatt på lønningen. Så fort du har reservert et lønnsbeløp – den rammen du gir til arbeidsgiver for hvor du mye du skal tjene der – er du «good to go» og kan du kan få den første lønnen din – skattefritt!