Mange jobber som passer best for ungdom lyses ikke ut på nettet eller gjennom annen annonsering.
Veldig ofte får man jobb gjennom kjentfolk, eller at bedriften har utlyst stillingen gjennom å henge opp plakater i butikkvinduer eller på døren. Flere ungdommer velger også å være aktiv for å levere åpne søknader til bedrifter ved personlig oppmøte.

Det å rekruttere inn arbeidskraft gjennom kjentfolk er den mest brukte kanalen for å få ungdommer i arbeid. Dessverre så er det slik at kandidatene som kommer gjennom bekjente nødvendigvis ikke er den beste kandidaten. Mange bedrifter har fått erfart dette ved at man har ansatt noen som egentlig ikke passer inn, eller kanskje ikke er ønsket og egnet i en spesifikk rolle som bedriften ønsket. Det kan være greit å ha et godt utvalg blant potensielle kandidater, som gir deg best egnethet, og hvor du kan stille spesifikke krav eller forkunnskaper. Samtidig som du slipper å måtte velge mellom flere bekjente som du må velge bort eller si nei til.

Dersom familien/bekjentskapet ikke fungerer tilfredsstillende i rollen han/hun blir satt til, så er det ofte vanskelig å korrigere eller avslutte arbeidsforholdet uten ubehageligheter.

Det skal også sies at man kan ha god erfaring ved å benytte arbeidskraft gjennom bekjentskaper.
Men for bedriften så må man uansett bruke tid på telefonbruk og epost for å besvare spørsmål, svare på søknader, innkalle til intervju, gjennomføre intervju, sjekke referanser osv. En annet viktig moment er om det er rasjonelt å oppbevare et stort antall ubesvarte og besvarte søknader/CV`er som står i permer på kontoret, også med tanke på forvaltningsansvaret men har når det gjelder personvernet.